Sládkova lesní studánka 2018-06-26T11:35:48+00:00

Sládkova lesní studánka

Studánka, která inspirovala básníka J. V. Sládka k napsání slavné básně Lesní studánka.

  • Poetické místo nedaleko Zbiroha
  • Sládkovo Lesní studánku, kterou při cestě ze Zbiroha k Sýkorovu mlýnu Matčinou horou míjel básník J. V. Sládek. Studánku v lese zvaném „V Království“, která ho později inspirovala k napsání dnes již populární básně Lesní studánka. Studánka se nachází v lesní rokli na modré turistické značce vedoucí z obce Přísednice směrem k Sýkorovu mlýnu a dále do Skryjí. Od chvíle slavnostního odhalení v roce 2012 zde stojí pamětní kámen, jenž zde byl usazen Spolkem přátel Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze na paměť místa, které mělo básníka vybídnout k napsání Lesní studánky.
  • darovaní dřevěného altánku se sezením
  • usazení informační cedule s mapou a informacemio místě
  • čištění studánky a jejího pramene
  • úklid listí v okolí studánky včetně odstranění popadaných větví
  • vyjmutí naplavených kamenů a následné zpevnění prostoru kolem pramene studánky

Termín realizace: 8. května 2018

Místo realizace: Kraj: Plzeňský kraj, okres: Rokycany, obec:

Zbiroh,k. ú.: Třebnuška, region: Křivoklátsko
Nadmořská výška: 400 m, Poloha: WGS-84: 49°53’36.637″N

13°44’23.587″E