Ovocný sad na Terešovem 2018-04-20T11:38:27+00:00

Ovocný sad na Terešovem

Tento projekt připravujeme.

  • Ovocné sady patří v agrosystému do tzv. trvalé kultury, nejedná se tedy o jednoleté zemědělské plodiny, ale o mohutné organismy žijící několik desítek let na jednom místě. Listová plocha koruny vzrostlého ovocného stromu zajišťuje příznivé a stabilní mikroklima v sadu a společně s mohutným kořenovým systémem ovlivňuje i stabilitu a biologickou aktivitu v půdě. Tato funkce silně souvisí s funkcí krajinářskou, ovocné stromy svou sezonní proměnlivostí v barvě i tvaru jednoznačně ovlivňují estetické vnímání člověka. Rozkvetlé ovocné stromořadí či sad působí na všechny naše smysly. Barevnost a textura ovocných stromů na zrak, vůně květů, plodů či spadaného listí na čich a bzučení opylujícího hmyzu či šustění listí na náš sluch.
  • Také kolem Terešova bylo dříve spoustu sadů, které v mládí vyplňovaly volný čas našim nyní nejstarším občanům. Je smutné, že v současné době není v terešovském okolí jediný sad, na jehož stromy by mohly děti lézt a jehož květy by se mohli lidé na procházce kochat.

V tomto projektu bychom rádi uskutečnili

  • Výsadku 160ti ovocných stromů na parcele o rozměru 3.800m2
  • Oplocení pozemku proti okusu zvěře
  • Zatravnění
  • usazení informační cedule s mapou a zajímavostmi o stromech
  • Usazení pamětního kamene
  • Zalévání po dobu zakořenění stromů

Termín realizace: říjen 2018

Místo: Obec Terešov 49.8905108N, 13.