Projekty 2018-04-20T11:36:36+00:00

Naše projekty

Řekli jsme si, že pokud to má za něco stát a naše činnost má mít skutečný dopad na přírodu, měli bychom dělat projekty větší rázu. V současnosti máme připravené hned 3 projekty. Kontaktujte nás, pokud byste měli zájem se do některého z těchto projektů zapojit.